West End


Blisko 20-stronicowy western/fantasy/cyberpunk z rysunkami Artura Chochowskiego. Po raz pierwszy opublikowany w Profanum #3.

str0-kopiujstr01-kopiujstr02-kopiujstr03-kopiujstr04-kopiuj