Praktyka okupacji dzieła


Zrealizowana dla TIFF Festival 2018 wystawa rozgrywa się w bliżej nieokreślonej, wydaje się, że dalekiej przyszłości. Udostępniona zwiedzającym po latach zamknięcia sala muzealna ujawnia nagle przerwane dochodzenie prowadzone przez zespół badawczy. W siódmej dekadzie XXI wieku prowadzili oni śledztwo, które miało na celu ustalenie prawdziwego autorstwa prac znajdujących się w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław. Wyciągnięte z magazynów obiekty stały się przedmiotem badania osób, które starają się ustalić ich autorstwo oraz wkład dotychczas nierozpoznanych twórców i twórczyń.

Przy okazji wystawy powstał m.in. fikcyjny Dziennik Koegzystencji  z siódmej dekady XXI wieku, w którym odpowiadałem za teksty.

kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic

zespół operacyjny: Maciej Chodziński,  Małgorzata Miśniakiewicz, Adrian Lach, Joanna Rzepka-Dziedzic, no i ja

Categories