Nasze Muzeum


Zrealizowany dla Muzeum Śląskiego w Katowicach reportażowy koncept album, w którym mieszkańcy regionu opowiadają o ważnych dla nich przedmiotach, a ich historie stają się pretekstem, aby przedstawić przemiany, które dokonały się w ostatnim stuleciu na Śląsku.

Komiks został poprzedzony szeregiem spotkań i wywiadów z ludźmi, którzy dzieli się ze mną swoimi wspomnieniami, anegdotami i obserwacjami, na bazie których powstały miniatury zawarte w albumie.

Rysują: Jakub Babczyński, Krzysztof Budziejewski, Marek Głowacki, Daniel Gutowski, Tomasz Kaczkowski, Leszek Kassijan-Wicherek, Monika Laprus-Wierzejska, Dagmara Matuszak, Anna Helena Szymborska, Agnieszka Świętek, Marek Turek, Agata Wawryniuk

Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 2019