Pierwsze miejsce


Na tegorocznym MFKiG wraz z Vincentem Venoir zgarnęliśmy pierwsze miejsce za komiks „Za późno”. Jesteśmy z tego powodu szalenie zadowoleni, tym bardziej, że to nie koniec tego komiksu – w rzeczywistości to dopiero początek serii, która od tej pory rozwija się na stronie kotwkosmos.pl (wersja PL) i tapastic.com (wersja ANG).