Paneuropa vs. Zmory Przeszłości


Napisałem scenariusz do pierwszego tomu dyptyku „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości”, który zrealizowali rysownicy Wojciech Stefaniec oraz Robert Służały.

Materiały prasowe: Komiks „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” stanowi kontynuację cyklu wydawanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Po komiksach, których motywami przewodnimi były ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, walka z zanieczyszczeniem powietrza oraz zmagania z następstwami pandemii covid-19, przyszedł czas na historię osnutą wokół kolejnych ważnych wyzwań, z jakimi boryka się współczesna Europa. „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” to przygody mitycznych bohaterów Paneuropy, którzy walczą z żerującymi na ofiarach prześladowań przemytnikami ludzi oraz brakiem równości i akceptacji dla różnorodności. Postaci pojawiające się w komiksie uosabiają najważniejsze europejskie wartości, takie jak wolność, szacunek dla praw człowieka i praw obywatelskich, tolerancję, solidarność, równość i pokój.

Wydawnictwo: Komiks Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, 2022