Jan Gotyk


Szort z rysunkami Grzegorza Pawlaka.

Trzy z siedmiu stron.

g1g2g3